Zvládnite technickú kontrolu vozidla bez stresu

Pred samotnou STK venujte niekoľko minút obhliadke a kontrole svojho vozidla. Zvýšite tým možnú pravdepodobnosť, že technickú kontrolu zvládne vaše vozidlo hneď na prvýkrát. Ponúkame vám niekoľko informácií a rád, ktoré môžete využiť ako návod pre plynulé absolvovanie STK. Nájdete tu všetko od prípravy až po kontrolu.

Doklady, ktoré treba predložiť ku kontrole vozidla

a) Technická kontrola pravidelná, technická kontrola zvláštna a technická kontrola administratívna

 • doklad od vozidla (osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu)
 • protokol o inšpekcii CNG, LNG nádrže:
  • nádrž na CNG podlieha inšpekcii, ak uplynuli 4 roky od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4-ročných intervaloch
  • nádrž na LNG podlieha inšpekcii, ak uplynul rok od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v ročných intervaloch
  • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu)
 • certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy. (platí od 1.1.2022)
 • potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla (týka sa vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby)

b) Technická kontrola opakovaná

 • doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v odseku a)

Pozn.: Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri predchádzajúcich technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania predošlej technickej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.


Zvýšte pravdepodobnosť úspešnej technickej kontroly

Mnohé z chýb na aute môžete rozoznať ešte pred technickou kontrolou. Stačí na ich odhalenie použiť zrak či sluch. Ak zachytíte problémy pri riadení či brzdení, tieto chyby nahláste odborníkovi v servise, ktorý vám auto prezrie ešte pred plánovanou STK.

 • Výbava
 • Identifikačné údaje vozidla
  • Prezrite, či súhlasia identifikačné údaje vozidla v dokladoch so stavom na vozidle.
  • Má vozidlo čitateľné identifikačné číslo vozidla VIN?
  • Zhodujú sa vám evidenčné čísla vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch?
 • Riadenie / Geometria
  • Dôležité je, ako funguje i vaše riadenie. Je dôležité, aby neprichádzalo k vychýleniu volanta a aby vám vozidlo reagovalo na natočenie volantu. Tento pohyb by mal byť plynulý a bezprostredný.
  • Zamyslite sa, či nedochádza k zadrhávaniu a či nepočujete škripot.
  • Napokon si vyskúšajte, či po prejdení zákrutou sa volant vracia do východiskovej polohy.
 • Rám / Motorový priestor / Karoséria
  • Skontrolujte si motorový priestor, aby bol čistý a suchý.
  • Prezrite aj možný únik kvapalín.
  • Napokon je dôležitá aj nosná časť karosérie, dohliadnite, aby nebola napadnutá koróziou.
 • Brzdy
  • Nemáte komplikácie pri brzdení? Zamyslite sa, alebo aj fyzicky vyskúšajte, či nemusíte viackrát šliapnuť na brzdu, alebo použiť väčšiu silu.
  • Ďalšou otázkou na brzdy by bolo, či reagujú rýchlo a dostatočne intenzívne. Ručná brzda má mať plynulý chod a nezasekávať sa.
  • Ak je vaše vozidlo v poriadku, tak určite pri brzdení nebude meniť smer jazdy a neodkláňať sa z priameho smeru.
 • Výfuk
  • Pri výfuku si skontrolujte výfukové potrubie, aby nebolo napadnuté koróziou a aby bolo dostatočne utesnené.
  • Započúvajte sa aj do zvuku. Nevydáva vaše vozidlo nadmerný hluk?
 • Pneumatiky / Kolesá / Pruženie
  • Skontrolujte všetky pneumatiky, ich minimálnu hĺbku dezénu (1,6 mm).
  • Má dezén zimných pneumatík hĺbku min. 3 mm?
  • Prezrite aj prípadné poškodenia pneumatík a diskov.
  • Tlmiče pruženia musia byť riadne upevnené a suché.
 • Sklá/ Zrkadlá
  • Prezrite si predné sklo, zrkadlá a ich prípadné poškodenie. Na prednom a bočných sklách nemôžete mať nalepené tieniace fólie.
 • Osvetlenie
  Odpovedzte si na nasledujúce otázky:
  • sú funkčné všetky svetlá (obrysové, stretávacie, diaľkové, smerové, brzdové, hmlové, spätné, osvetlenie evidenčného čísla)?
  • Nie je svetlomet poškodený, skorodovaný, nemá matnú zrkadlovú plochu? Je svetlomet dostatočne upevnený?
  • Je funkčná regulácia sklonu svetlometov podľa zaťaženia vozidla?
  Ak ste narazili na chyby, vozidlo dajte prezrieť odbornému technikovi.
 • Vnútorný priestor
  • Pri vnútornom priestore sa zamerajte na funkčnosť prepínačov, ventilátora a tachometra.
  • Prezrite i bezpečnostné pásy, dvere a okná. Pri dverách a oknách sa zamerajte na ich bezproblémové otváranie a zatváranie.
 • Elektrická výbava
  Pri elektrickej výbave sa zamerajte na káble, akumulátor, stierače, ostrekovač a klaksón. 
  • Nemáte káble uvoľnené?
  • Je akumulátor dostatočne upevnený a nepoškodený?
  • Sú stierače a ostrekovač funkčný?
  • A klaksón funguje?
Rezervovať termín