Povinná výbava vozidla

Vozidlo, ktoré jazdí v cestnej premávke, musí mať položky výbavy a predmety podľa § 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonávacím právnym predpisom je vyhláška č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Povinná výbava vozidla je ustanovená v § 25.

Do povinnej výbavy patrí

 • Homologizovaný prenosný výstražný trojuholník (osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné).
 • Bezpečnostný reflexný odev – (osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné)
 • Náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru – (osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy).

  POZOR! Spolu s náhradným kolesom s diskom a s náhradnou pneumatikou je povinnou výbavou aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na všetky vozidlá!

  • Ospravedlnené sú:
   • vozidlá, ktoré majú všetky kolesá vybavené pneumatikami s technológiou, umožňujúcou  jazdu aj po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík (napr. Run-flat),

   • vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie

   • mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

 • Lekárnička – ( motocykle nad 50 cm3, trojkolky nad 50 cm3, štvorkolky nad 50 cm3, osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné). Viac o obsahu lekárničky sa dozviete TU

 • Snehové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca – (nákladné vozidlá nad 12 t).

 • Zakladací klin (motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750).

 • Hasiaci prístroj (nákladné vozidlá nad 3,5 t, autobusy s počtom do 22 miest na sedenie, traktory a pracovné stroje samohybné, vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení).

Povinnou výbavou nie sú náhradné elektrické poistky, náhradné žiarovky a ťažné lano.

V prípade nedodržania povinnej výbavy, neprejdete kontrolou STK.

Viac informácií sa dozviete na web stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Rezervovať termín