Často kladené otázky

Najčastejšie otázky z oblasti technických a emisných kontrol

Uvedená sekcia slúži k prezentácii Vašich najčastejších otázok ohľadom výkonu našich služieb v oblasti technických a emisných kontrol. Ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.

1Môžem dostať v súčasnosti pokutu, keď nemám platnú technickú alebo emisnú kontrolu?

Od 20. mája 2018 vstúpil do účinnosti Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 45 určuje povinnosti prevádzkovateľov vozidiel. Podľa tohto paragrafu je prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, povinný udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave a súčasne je povinný v stanovených lehotách podrobiť vozidlo pravidelnej technickej a emisnej kontrole.

Na tých prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si túto povinnosť nesplnili (úmyselne alebo zabudli) pamätá § 148 tohto zákona. Okresný úrad môže udeliť prevádzkovateľovi vozidla pokutu vo výške 165 EUR za každé vozidlo, ktoré nebolo podrobené v stanovenej lehote technickej a emisnej kontrole. V prípade neplatnosti obidvoch kontrol ide o čiastku 330 EUR. Na dodržiavanie zákonov dohliada aj polícia, ktorá môže porušenie tohto zákona – nesplnenie povinnosti absolvovať pravidelnú technickú a emisnú kontrolu – pri cestnej kontrole pokutovať.

2Aké sú lehoty technických kontrol?
Lehoty technických kontrol sú v rozmedzí 6 mesiacov až 4 roky v závislosti na kategórii vozidla a spôsobe jeho využívania. Prehľad všetkých lehôt nájdete tu. V prípade, že nepoznáte kategóriu svojho vozidla, pomôže Vám uvedený prehľad kategórií.
3Aké sú lehoty emisných kontrol?
Lehoty emisných kontrol sú v rozmedzí 1 až 4 rokov v závislosti na kategórii vozidla a spôsobe jeho využívania. Prehľad všetkých lehôt nájdete tu. V prípade, že nepoznáte kategóriu svojho vozidla, pomôže Vám uvedený prehľad kategórií.
4Koľko stojí technická kontrola?
Cenník technických kontrol nájdete tu.
5Koľko stojí emisná kontrola?
Cenník emisných kontrol nájdete tu.
6Aké doklady treba predložiť pri emisnej kontrole?
Doklady potrebné k vykonaniu emisnej kontroly nájdete tu.
7Aké doklady treba predložiť pri technickej kontrole?
Doklady potrebné k vykonaniu technickej kontroly nájdete tu.
8Aká je povinná výbava vozidla?
Povinnú výbavu vozidla pre jednotlivé kategórie vozidiel nájdete tu.
9Akú mám kategóriu vozidla? Kde to zistím?
Prehľad kategórií vozidiel aj s presným popisom nájdete tu. Najjednoduchší spôsob, ako zistiť kategóriu vozidla je ju vyhľadať v dokladoch Vášho vozidla.
Rezervovať termín