Zvládnite emisnú kontrolu vozidla bez stresu

Pred návštevou STK venujte pár minút svojmu vozidlu, čo vám neskoršie môže priniesť úspešné zvládnutie emisnej kontroly. Pred emisnou kontrolou ste povinný mať vozidlo nezaťažené a čisté. Motor nesmie vydávať zvláštne zvuky a skontrolujte aj pravidelný chod. Pripravte si pred emisnou kontrolou aj stanovené doklady.

Doklady, ktoré treba predložiť ku kontrole vozidla

a) Emisná kontrola pravidelná, emisná kontrola zvláštna a emisná kontrola administratívna

  • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii – (po starom tzv. veľký technický preukaz), alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený
  • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu)
  • protokol o inšpekcii CNG, LNG nádrže:
    • nádrž na CNG podlieha inšpekcii, ak uplynuli 4 roky od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4-ročných intervaloch
    • nádrž na LNG podlieha inšpekcii, ak uplynul rok od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v ročných intervaloch
  • kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu pre jednotlivo dovezené vozidlo

potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla (týka sa vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby)

b) Emisná kontrola opakovaná

  • doklady pre príslušný druh emisnej kontroly (už spomenuté v odseku a).

Pozn.: Opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.

Rezervovať termín