Druhy a obsah lekárničiek

Autolekárnička

Dňa 20. mája 2018 vstúpila do účinnosti vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. V prílohe č. 2, uvedenej vyhlášky sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.

Upozornenie
Doba exspirácie lekárničky sa na STK neposudzuje. Obsah lekárničky však musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Lekárnička sa vo vozidle ukladá tak, že na ňu nedopadá priame slnečné žiarenie. Úložný priestor lekárničky musí byť suchý a čistý a musí byť ľahko prístupný.

Čo je lekárnička a čo je jej obsahom?

Lekárničky sú súpravou zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov určených na poskytnutie prvej pomoci v cestnej premávke a členia sa podľa kategórie motorových vozidiel.

Obsah lekárničiek je určený najmä na ošetrenie rán, malých rán a odrenín, popálenín a krvácania, na ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov, a na ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.

Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov:

 • Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
 • Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
 • Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny
 • Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

Obsahom lekárničky je aj karta prvej pomoci. Je to rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach.


Druhy lekárničiek podľa kategórie motorových vozidiel

 • a) lekárničky pre motorové vozidlá L3e až L5e a L7e
 • b) lekárničky pre motorové vozidlá M1, N, T, C a PS
 • c) lekárničky pre motorové vozidlá M2, M3 (ak je miest na sedenie nad 22, je potrebné mať dve lekárničky

Zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, ktoré sú obsahom lekárničky


Moduly lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e 

Modul 1- Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • rúško resuscitačné s ventilom – 1 ks
 • izotermická fólia 220 × 140 cm alebo 200 × 150 cm – 1 ks
 • 2 páry vyšetrovacích rukavíc, najmenšia veľkosť
 • utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené – 4 ks
 • nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré, najmenšia dĺžka 15 cm – 1 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 • náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm × 8 cm – 4 ks
 • tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené – 6 ks
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (najmenej 5 × 5 cm) – 2 bal. á 5 ks
 • náplasť hladká textilná, 2,5 cm × 3 m, lepivosť najmenej 7N/25 mm

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 • obväz hotový sterilný s kompresom, najmenšia šírka obväzu 10 cm, najmenšie rozmery kompresu 10 cm × 10 cm, najmenšia dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu najmenej 800 g · m -2 – 1 ks
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (najmenej 7,5 × 7,5 cm) – 2 bal. á 5 ks
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 8 cm × 5 m – 1 ks
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm × 5 m – 1 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • elastický obväz, dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 8 cm × 4 m – 1 ks
 • trojrohá šatka, textilná, rozmery najmenej 96 × 96 × 136 cm – 1 ks

Moduly lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a PS

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • rúško resuscitačné s ventilom – 1 ks
 • izotermická fólia 220 × 140 cm alebo 200 × 150 cm – 1 ks
 • 2 páry vyšetrovacích rukavíc, najmenšia veľkosť L
 • utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené – 4 ks
 • nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré, najmenšia dĺžka 15 cm – 1 ks
 • zatváracie špendlíky najmenej s dĺžkou 4 cm – 6 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 • náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm × 8 cm – 10 ks
 • tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiac a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené – 8 ks
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (najmenej 7,5 × 7,5 cm) – 2 bal. á 5 ks
 • náplasť hladká textilná, 2,5 cm × 5 m, lepivosť najmenej 7N/25 mm – 1 ks

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 • obväz hotový sterilný s kompresom, najmenšia šírka obväzu 10 cm, najmenšie rozmery kompresu 10 cm × 10 cm, najmenšia dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu najmenej 800 g · m -2 – 2 ks
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (najmenej 10 × 10 cm) – 2 bal. á 5 ks
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm × 5 m – 1 ks
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm × 5 m – 1 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm × 4 m – 2 ks
 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm × 4 m – 2 ks
 • trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 × 96 × 136 cm – 2 ks

Moduly lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • rúško resuscitačné s ventilom – 3 ks
 • izotermická fólia 220 × 140 cm alebo 200 × 150 cm – 3 ks
 • 6 párov vyšetrovacích rukavíc, najmenšia veľkosť L
 • utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené – 12 ks
 • nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, najmenšia dĺžka 15 cm – 3 ks
 • zatváracie špendlíky najmenej s dĺžkou 4 cm – 12 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 • náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm × 8 cm – 30 ks,
 • tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené – 24 ks
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (najmenej 7,5 × 7,5 cm) – 6 bal. á 5 ks
 • náplasť hladká textilná, 2,5 cm × 5 m, lepivosť najmenej 7N/25 mm – 3 ks

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 • obväz hotový sterilný s kompresom, najmenšia šírka obväzu 10 cm, najmenšie rozmery kompresu 10 cm × 10 cm, najmenšia dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu najmenej 800 g · m -2 – 6 ks
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (najmenej 10 x 10 cm) – 6 bal. á 5 ks
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm × 5 m – 3 ks
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm × 5 m – 3 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm × 4 m – 6 ks
 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm × 4 m – 6 ks
 • trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 × 96 × 136 cm – 6 ks
Rezervovať termín