Služby STK

Technická kontrola

Prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Zobraziť viac

Emisná kontrola

Kontrola stavu motora a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.

Zobraziť viac

Rezervovať termín